Kierowcy w Świerzowej Polskiej, Zręcinie i Chorkówce muszą być przygotowani na utrudnienia w ruchu.
W poniedziałek 21 listopada od godz. 07:00 do 15:00 występować będą utrudnienia w ruchu w Chorkówce od ronda w kierunku Zręcina - ruch odbywać się będzie wahadłowo a sterować nim będzie sygnalizacja świetlna.

We wtorek całkowicie zamknięty będzie odcinek drogi w Chorkówce od ronda w kierunku Żeglec. Utrudnienia wystąpią w godz. od 07:00 do 15:00.

Od środy 23 listopada do piątku 25 listopada w godz. od 07:00 do 15:00 występować będą utrudnienia od mostu na rzece Jasiołka w Świerzowej Polskiej do skrzyżowania z ulicą Kościelną w Zręcinie - ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną.