W czwartek 20 października odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
b) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/204/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
c) mieniająca uchwałę Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
e) w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
g) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW)
h) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)
i) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (zimowe utrzymanie dróg)
j) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka”
k) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
l) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
m) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.