Gmina Chorkówka uruchomiła 10 punktów w których można korzystać z bezpłatnego Internetu poprzez WiFi.

Punkty hotspot umożliwiające darmowe korzystanie z internetu uruchomiła gmina Chorkówka.

Aby skorzystać z internetu w punktach hotspot należy w swoim urządzeniu wyszukać sieć WiFi o nazwie "InternetGmina" a następnie po połączeniu się z siecią uruchomić przeglądarkę internetową i zalogować się wpisując login i hasło "gmina".

Internet jest dostępny przez całą dobę, są jednak pewne ograniczenia. Maksymalna szybkość odbierania i wysyłania danych to 512 kb/s, jedna sesja może trwać maksymalnie 45 minut, potem musi być 15 minutowa przerwa. Miesięczny limit transferu danych wynosił 750 MB.

Lista punktów hotspot
- Budynek Szkoły Podstawowej w Bóbrce
- Budynek Urzędu Gminy w Chorkówce
- Budynek Szkoły Podstawowej w Faliszówce
- Budynek Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej
- Budynek Szkoły Podstawowej w Leśniówce
- Budynek Domu Ludowego w Machnówce
- Dom Ludowy w Świerzowej Polskiej
- Budynek Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej
- Budynek Gimnazjum w Zręcinie
- Szkoła Podstawowa w Żeglcach

Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu do internetu jest Urząd Gminy w Chorkówce. Zarządzającym infrastrukturą jest MPGK Krosno Sp. z o.o.