Ekonomista i ekonomistka, pielęgniarka i socjolog - sprawdź kto kandyduje do sejmu i senatu z Gminy Chorkówka.

Senat
Paweł Helnarski - ekonomista - Chorkówka - Nie należy do partii politycznej

Sejm
Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"
Zofia Małek - pielęgniarka - Świerzowa Polska - Nie należy do partii politycznej

Komitet Wyborczy Partia Razem
Inga Koralewska - socjolog - Bóbrka - Członek partii Partia Razem

Komitet Wyborczy Wyborców JOW BEZPARTYJNI
Zofia Romańska - ekonomista - Świerzowa Polska - Nie należy do partii politycznej