Rozstrzygnięte zostały konkursy na dyrektorów szkół w Gminie Chorkówka.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach został Roman Skowron, nauczyciel matematyki, informatyki i techniki. Dotychczasowy dyrektor Paweł Przetacznik, od września będzie kierował Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. Dotychczasowa dyrektor Gimnazjum Małgorzata Stańco przeszła na emeryturę.