W najbliższy poniedziałek 6 lipca odbędzie się XI sesja Rady Gminy Chorkówka. Radni podejmą uchwałę m.in. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w Draganowej. Prezentujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zarządzenia wyboru uzupełniającego sołtysa,
b) w sprawie wskazania radnego na członka Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyboru uzupełniającego sołtysa,
c) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników,
3. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski Radnych.
4. Zakończenie obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał na najbliższą sesję. Jeżeli je zaakceptują, wybory sołtysa sołectwa Draganowa odbędą się 6 września br.

Sesja rozpocznie się o godz. 16:00.