Zarządzeniem Wójta Gminy Chorkówka Andrzeja Konieckiego, Urząd Gminy w Chorkówce (jako jedyny w powiecie i jeden 
z nielicznych w województwie i kraju) utworzył publiczny rejestr zawartych umów. Rejestr podpisanych od 1 lipca umów zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
Utworzenie rejestru umów to odpowiedź na wniosek przesłany przez redaktora naczelnego portalu chorkowka.net początkiem czerwca br.: [SiPU-ZM] Wniosek o utworzenie rejestru umów w Gminie Chorkówka. Na odpowiedź wójta nie trzeba było długo czekać.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy informuję, że rejestr taki zostanie utworzony z dniem 1 lipca br. Utworzenie rejestrów będzie miało na celu umożliwienie mieszkańcom społecznej kontroli wydawania publicznych pieniędzy. Rejestr będzie zawierał umowy zawarte od 1 lipca 2015r. - poinformował w przesłanym piśmie Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki. Wszystkie jednostki organizacyjne zostaną zobowiązane do prowadzenia rejestrów umów we własnym zakresie - dodał wójt.

Rejestr wszystkich umów zawartych w formie pisemnej (z wyłączeniem umów o pracę i innych z zakresu spraw kadrowych) przez Urząd Gminy w Chorkówce - Gminę Chorkówka będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Znajdą się w nim wyszczególnione wszystkie umowy wraz z numerem, datą zawarcia, nazwą podmiotu z którym umowę zawarto, terminem realizacji, przedmiotem umowy oraz wartością umowy. Rejestr będzie aktualizowany systematycznie, raz w miesiącu.

Stworzenie i opublikowanie rejestru umów w BIPie zwolni gminę z obowiązku każdorazowego udostępniania takich informacji na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zapewni transparentność w wydawaniu środków publicznych.

Dotychczas niewiele gmin w Polsce zdecydowało się na utworzenie rejestru umów.