Druga odsłona naszej akcji "Sprawny i przyjazny urząd - zadowoleni mieszkańcy". Drugi z wniosków trafił do Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.

W środę 10 czerwca w Urzędzie Gminy w Chorkówce, działając w oparciu o art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, został złożony wniosek do Macieja Sekuły Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka (do wiadomości Wójta Gminy) z propozycją i jednocześnie prośbą o:

1. Publikowanie z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka - bip.chorkowka.pl:
- zawiadomień o zwołaniu sesji Rady Gminy Chorkówka,
- projektów uchwał które mają zostać podjęte na danej sesji,
- uzasadnień do uchwał lub krótkich informacji o przyczynach ich podjęcia,
- terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Chorkówka.
2. Utworzenie newslettera (elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów) poprzez którego zainteresowane osoby z odpowiednim wyprzedzeniem mogłyby otrzymywać automatycznie informacje wymienione w pkt 1.

Wniosek został złożony w związku z opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej uchwał jakie podjęła Rada Gminy Chorkówka na sesji w dniu 1 czerwca 2015, m.in. uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Chorkówka. Wcześniej nie została opublikowana jakakolwiek informacja o zbliżającej się sesji na stronie internetowej UG i BIPie, tym samym tylko wąskie grono osób miało wiedzę o sesji. - Podejmowane przez Radę Gminy Chorkówka uchwały będące prawem miejscowym obowiązują na terenie jednostki samorządu terytorialnego czyli dotyczą podmiotów i mieszkańców gminy. Często są to uchwały dotyczące podatków, majątku gminnego, dróg czy oświaty - mają więc duży wpływ na życie mieszkańców. Dzięki publikowaniu z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomień o sesji, każda zainteresowana osoba będzie mogła zaplanować swój czas i wziąć udział w sesji Rady Gminy jako bierny lub czynny obserwator. Publikowanie projektów uchwał i uzasadnień do nich da możliwość zapoznania się z ich treścią przed ich uchwaleniem - można przeczytać we wniosku.

Czekamy na odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy i/lub Wójta. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.