"Sprawny i przyjazny urząd - zadowoleni mieszkańcy" to nowy dział chorkowka.net w którym będą podejmowane w różnych sprawach interwencje i akcje społeczne. Pierwszy wniosek do Wójta Gminy Chorkówka został już przesłany.

W nowym dziale będziemy przedstawiać podjęte przez nas w różnych sprawach akcje społeczne, zmierzające do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców gminy oraz przejrzystości działań administracji samorządowej.

Pierwszy z wniosków został już wysłany. W środę 3 czerwca poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy w Chorkówce został złożony wniosek do Wójta Gminy Chorkówka z propozycją utworzenia i prowadzenia przez Urząd Gminy rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę oraz wszystkie jednostki organizacyjne. Rejestr byłby aktualizowany na bieżąco i zawierał aktualne jaki i archiwalne informacje na temat umów zawartych w miesiącach i latach poprzednich.

Dzięki opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów, każdy mieszkaniec mógłby sprawdzić na co przeznaczane są środki publiczne z gminnego budżetu. Utworzenie, prowadzenie i udostępnienie rejestru umów wpisałoby się w ogólny nurt wzmocnienia przejrzystości oraz jawności działania organów administracji publicznej - można przeczytać we wniosku.

Czekamy na odpowiedź z Urzędu Gminy. O dalszych działaniach Urzędu będziemy informować na bieżąco.

Zachęcamy wszystkich czytelników do włączenia się w tworzenie tego działu.