Andrzej Duda zdecydowanie zwyciężył w Gminie Chorkówka w drugiej turze wyborów. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskał poparcie ponad 74 procent mieszkańców.

W Gminie Chorkówka na Andrzeja Dudę głosowało 4243 osób (74.07%), a na Bronisława Komorowskiego 1485 osób (25.93%). Frekwencja wyniosła 54.45%.

Największe poparcie Andrzej Duda uzyskał w Leśniówce - 81.59%, najmniejsze w Bóbrce - 53.50%.

Bóbrka


Andrzej Sebastian Duda - 53.50%
Bronisław Maria Komorowski - 46.50%

Chorkówka


Andrzej Sebastian Duda - 75.22%
Bronisław Maria Komorowski - 24.78%

Draganowa


Andrzej Sebastian Duda - 81.15%
Bronisław Maria Komorowski - 18.85%

Faliszówka


Andrzej Sebastian Duda - 81.43%
Bronisław Maria Komorowski - 18.57%

Kobylany


Andrzej Sebastian Duda - 75.95%
Bronisław Maria Komorowski - 24.05%

Kopytowa


Andrzej Sebastian Duda - 80.97%
Bronisław Maria Komorowski - 19.03%

Leśniówka


Andrzej Sebastian Duda - 81.59%
Bronisław Maria Komorowski - 18.41%

Machnówka


Andrzej Sebastian Duda - 69.40%
Bronisław Maria Komorowski - 30.60%

Poraj


Andrzej Sebastian Duda - 79.69%
Bronisław Maria Komorowski - 20.31%

Sulistrowa


Andrzej Sebastian Duda - 79.33%
Bronisław Maria Komorowski - 20.67%

Szczepańcowa


Andrzej Sebastian Duda - 72.75%
Bronisław Maria Komorowski - 27.25%

Świerzowa Polska


Andrzej Sebastian Duda - 67.46%
Bronisław Maria Komorowski - 32.54%

Zręcin


Andrzej Sebastian Duda - 71.72%
Bronisław Maria Komorowski - 28.28%

Żeglce


Andrzej Sebastian Duda - 79.17%
Bronisław Maria Komorowski - 20.83%