Frekwencja na godz. 12:00 w Gminie Chorkówka wynosiła 20.53%. Najwięcej była w Draganowej - ponad 31%, najmniejsza w Kopytowej - ponad 11%.


Draganowa - 31.16%
Leśniówka - 26.21%
Szczepańcowa - 23.35%
Zręcin - 23.16%
Świerzowa Polska - 22.86%
Faliszówka - 21.13%
Kobylany - 21.10%
Żeglce - 18.64%
Bóbrka - 18.46%
Machnówka - 18.02%
Chorkówka - 16.62%
Poraj - 14.57%
Sulistrowa - 13.90%
Kopytowa - 11.58%