Urząd Gminy w Chorkówce rozstrzygnął zapytanie ofertowe na druk samorządowej gazety Głos Chorkówki.

Początkiem lutego Gmina Chorkówka ogłosiła zaproszenie do złożenia ofert cenowych na realizację zadania polegającego na wydruku gazety Głos Chorkówki czyli kwartalnika samorządu gminnego wydawanego przez Urząd Gminy w Chorkówce.

Głos Chorkówki ukazuje się od 2005 roku co kwartał w nakładzie 1500 szt. Redaktorem naczelnym jest Bogusław Pacek. Gazeta która ukaże się w tym roku będzie miała każdorazowo 20 stron w formacie A4.

Końcem lutego rozstrzygnięto zapytanie ofertowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła drukarnia LASER-GRAF z Płocka, która zaoferowała wydruk 6000 szt gazety w cenie 8379 zł brutto.