W najbliższym czasie we wszystkich sołectwach Gminy Chorkówka odbędą się zebrania wiejskie. Jednym z punktów spotkań będzie wybór nowych Rad Sołeckich. Przedstawiamy harmonogram. [AKTUALIZACJA 09.03.2015]

Faliszówka 22 marca 2015 r. 15:00
Chorkówka 12 marzec 2015 r. godz. 18:00
Draganowa 8 marzec 2015 r. godz. 15:00
Bóbrka 22 marzec 2015 r. godz. 15:00
Kobylany 15 marzec 2015 r. godz. 17:00
Kopytowa 21 marzec 2015 r. godz. 17:00
Leśniówka 22 marzec 2015 r. godz. 17:00
Machnówka 8 marca 2015 r. godz. 17:00
Poraj 7 marca 2015 r. godz. 16:00
Sulistrowa 17 marca 2015 r. godz. 17:00
Szczepańcowa 7 marca 2015 r. godz. 18:00
Świerzowa Polska 4 marca 2015 r. 18:00
Zręcin 20 marca 2015 r. godz. 18:00
Żeglce 9 marca 2015 r. 18:30

[AKTUALIZACJA]
Wyniki wyborów w Świerzowej Polskiej: