Dzisiaj ogłoszono wyniki Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Zapobiegajmy pożarom". Czołowe miejsca zajęli uczniowie szkół z terenu Gminy Chorkówka.

W siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Zapobiegajmy pożarom". W tym roku na eliminacje powiatowe wpłynęło 114 prac plastycznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Konkurs kierowany jest do wszystkich chętnych, tj. głównie do dzieci i młodzieży oraz dorosłych plastyków amatorów. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp., które oceniane są w różnych grupach wiekowych autorów.

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań plastycznych. W środowisku wiejskim daje szansę kontaktu odbiorcy ze sztuką nieprofesjonalną poprzez prezentację prac w placówkach kultury
i oświaty.

Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa.

W tym roku prace, które wpłynęły na eliminacje powiatowe w dniu 2.12.2014 r. oceniała komisja w następującym składzie:
- przewodniczący – Marek Burdzy, przedstawiciel Biura Wystaw Artystycznych
w Krośnie,
- sekretarz – dh Józef Tucki, Wice Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,
członkowie:
- dh Roman Prugar Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,
- dh Mieczysław Prugar Honorowy Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.

Wynik konkursu są następujące:
I grupa wiekowa – przedszkola:
1. Anna Karczmarczyk – SP Łężany,
2. Daria Szafarz – ZSP Jaszczew,
3. Franciszek Wacławik – ZSPiG w Lubatowce.

II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III:
1. Jakub Węgrzyniak – SP Wojaszówka
2. Maja Kobak - SP Świerzowa Polska,
3. Szymon Bril – ZSP Żarnowiec

III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IV-VI:
1. Dawid Dominik – ZSiP Świerzowa Polska,
2. Natalia Papużyńska – ZSP Jedlicze,
3. Szymon Kamiński – SP Łęki Strzyżowskie.

IV grupa wiekowa – gimnazjum:
1. Sandra Sajdak – Gimnazjum Świerzowa Polska,
2. Mateusz Buda – ZSP Kopytowa,
3. Jakub Penar – ZSP Klimkówka.

V grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:
1. Przemysław Wójcik – ZS im. Armii Krajowej w Jedliczu

Autorzy prac finału powiatowego otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczyli: Jan Juszczak - Starosta Krośnieński, Edward Nowak - Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, dh Jan Kilar - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz st. bryg. Krzysztof Korzec Komendant Miejski PSP w Krośnie. Organizatorem Konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz KM PSP w Krośnie. Po zakończeniu wręczania nagród dzieci miały okazję zapoznać się z pojazdami pożarniczymi i wyposażeniem Komendy Miejskiej PSP w Krośnie.

Wszystkie prace laureatów zostały przesłane na finał eliminacji wojewódzkich.