Prezentujemy wyniki wyborów sołtysów.


Chorkówka
1. Liwosz Stanisław Andrzej - 172
2. Soboń Józef - 35

Draganowa
1. Munia Zofia Katarzyna - 90
2. Chodak Stanisław - 81
3. Jaracz Mirosław - 77

Faliszówka
1. Szczepanik Ireneusz Piotr - 128
2. Cebula Stanisław - 125

Kobylany
1. Krężałek Kazimierz Zygmunt - 329
2. Samborowski Jan Stanisław - 59
3. Kludacz Kazimierz Stanisław - 58

Kopytowa
1. Janik Marian - 236
2. Sitar Aleksandra - 150
3. Łopatkiewicz Stanisław - 57

Leśniówka
1. Wrona Jerzy - 102
2. Pawłowska Barbara - 79

Poraj
1. Paluch Teresa - 78
2. Paluch Dominika Anna - 51

Sulistrowa
1. Czaja Gabriel - 147
2. Sarna Stanisław - 40

Szczepańcowa
1. Żołna Marta - 150
2. Prajzner Sławomir - 133
3. Ziomek Jan Tomasz - 109

Świerzowa Polska
1. Celej Alina - 430
2. Zuzak Robert - 77

Zręcin
1. Prętnik Ryszard Piotr - 395
2. Misiak Bogdan - 242
3. Kuczer Mieczysław Janusz - 35

Żeglce
1. Węgrzynowski Grzegorz Wojciech - 252
2. Malik Tadeusz - 184