Mieszkańcy dwunastu sołectw w najbliższą niedzielę wybiorą swojego przedstawiciela. Zagłosować będzie można w godzinach od 08:00 do 16:00.

Kandydaci na sołtysów w czasie kampanii wyborczej zachęcali do głosowania, organizowali spotkania a na tablicach ogłoszeń wieszali plakaty. W kampanię wyborczą włączyły się lokalne organizacje i stowarzyszenia, które rekomendowały swoich kandydatów. Kampania wyborcza trwała również w internecie.

Od soboty 21 lutego obowiązuje cisza wyborcza która potrwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 16:00 w niedzielę. Głosować będziemy w tych lokalach, w których wybieraliśmy samorządowców 16 listopada. W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzi czterech członków którzy pracują społecznie (nieodpłatnie) a którzy zostali zgłoszeni przez komitety wyborcze i dodatkowo jeden pracownik Urzędu Gminy.

Idąc do głosowania należy pamiętać, żeby zabrać dowód osobisty. W lokalu, każdy z nas dostanie kartę do głosowania, na której będą dwa lub trzy nazwiska (w zależności od sołectwa). Oddając swój głos na wybranego kandydata należy postawić znak "x" w kratce obok jego nazwiska.

Lista kandydatów:

Chorkówka
1. Liwosz Stanisław Andrzej
2. Soboń Józef

Draganowa
1. Chodak Stanisław
2. Jaracz Mirosław
3. Munia Zofia Katarzyna

Faliszówka
1. Cebula Stanisław
2. Szczepanik Ireneusz Piotr

Kobylany
1. Kludacz Kazimierz Stanisław
2. Krężałek Kazimierz Zygmunt
3. Samborowski Jan Stanisław

Kopytowa
1. Janik Marian
2. Łopatkiewicz Stanisław
3. Sitar Aleksandra

Leśniówka
1. Pawłowska Barbara
2. Wrona Jerzy

Poraj
1. Paluch Dominika Anna
2. Paluch Teresa

Sulistrowa
1. Czaja Gabriel
2. Sarna Stanisław

Szczepańcowa
1. Prajzner Sławomir
2. Ziomek Jan Tomasz
3. Żołna Marta

Świerzowa Polska
1. Celej Alina
2. Zuzak Robert

Zręcin
1. Kuczer Mieczysław Janusz
2. Misiak Bogdan
3. Prętnik Ryszard Piotr

Żeglce
1. Malik Tadeusz
2. Węgrzynowski Grzegorz Wojciech