Kierownik Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy.

Kandydat powinien posiadać m.in. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub: ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie Urzędy Gminy w Chorkówce.