Gminna Komisja w Chorkówce przedłużyła termin zgłaszania kandydatów na sołtysów w wyborach sołtysów zarządzonych na 22 lutego. W dwóch okręgach zgłoszono tylko po jednym kandydacie.

Do dnia 22 stycznia do godz. 15:00 w okręgu wyborczym nr 1 w Bóbrce oraz okręgu wyborczym nr 8 w Machnówce zgłoszonych zostało tylko po jednym kandydacie na sołtysa.

Do dnia 28 stycznia do godz. 15:00 ulega przedłużeniu termin zgłaszania kandydatów na sołtysa w wyżej wymienionych okręgach wyborczych.