Znany jest już harmonogram wywozu odpadów w gminie Chorkówka do końca 2015 roku. Zobacz, w jakich terminach śmieciarki firmy Remondis pojawią się w poszczególnych miejscowościach.

Worki z odpadami należy wystawiać przed posesję, najpóźniej do godz 07:00 w dniu odbioru określonym poniższym harmonogramem. Worki powinny być oznakowane nalepkami z odpowiednim numerem identyfikacyjnym w widocznym miejscu.