Rada Gminy Chorkówka wyznaczyła datę wyborów sołtysów na terenie gminy Chorkówka. 22 lutego mieszkańcy pójdą do urn, aby wybrać sołtysów.

Kandydatów na sołtysa mają prawo zgłaszać mieszkańcy sołectw poprzez utworzone komitety wyborcze (składające się z minimum 5 wyborców) w terminie do dnia 22 stycznia 2015 roku. Kandydatura na sołtysa musi być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Do dnia 28 stycznia 2015 roku komitety wyborcze winny zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczej.