Mieszkańcy Gminy Chorkówka zapłacą mniej za śmieci od 1 stycznia 2015 roku. Obniżka wyniesie 1,60zł na odpady segregowane i 2zł za odpady niesegregowane.

Rada Gminy Chorkówka 20 grudnia podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2015 roku opłaty będą wynosić odpowiednio:
- 10 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych,
- 5 zł miesięcznie od osoby w przypadku prowadzonej segregacji.

Podobnie jak w 2014 roku za odbiór odpadów odpowiedzialna będzie firma REMONDIS. Harmonogram odbioru odpadów będzie podany do publicznej wiadomości w pierwszych dniach stycznia.

Przypominamy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być uiszczana bez wezwania, gotówką w kasie Urzędu Gminy Chorkówka lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Chorkówka.

Jak kształtują się stawki w innych gminach?
miejscowość - odpady segregowane - odpady niesegregowane
Chorkówka - 5zł - 10zł
Dukla - 8zł - 14zł
Iwonicz-Zdrój - 7zł - 12zł
Jaśliska - 5zł / 12zł
Jedlicze - 7zł / 15zł
Korczyna - 6zł / 12zł
Krosno - 9zł / 13,50zł
Krościenko Wyżne - 5,50zł / 11zł
Miejsce Piastowe - 4zł / 10zł (aktualizacja)
Rymanów - 7zł / 12zł