Urząd Gminy poinformował, że w piątek i sobotę (12 - 13 grudnia) będą wydawane mieszkańcom jabłka w każdej miejscowości. Niestety, próżno szukać bliższych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zamiast szczegółów akcji, godzin czy warunków odbiory jabłek na stronie Urzędy Gminy w Chorkówce pojawiła się tylko lakoniczna informacja "Szczegółowe informacje sołtysi umieścili na tablicach ogłoszeń.".

Niestety coraz więcej jest sygnałów że w chwili obecnej strona Urzędy Gminy w Chorkówce jest prowadzona od niechcenia, na siłę...