Kandydaci z II tury wyborów opublikowali podziękowania.

Andrzej Koniecki

Szanowni Państwo,

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Do urn wyborczych poszło blisko 45% uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy. Oznacza to, że doceniacie Państwo wagę decyzji zapadających w samorządzie.

Większość z Państwa, biorących udział w głosowaniu oddała głos na moją osobę. Dziękuje Państwu. Państwa głos to dla mnie przejaw akceptacji filozofii działania, którą kieruję się od lat.

Dziękuję również wszystkim, którzy zapracowali na ten sukces – mój i startujących z listy KWW „Nasza Gmina Chorkówka”, którzy uzyskali mandat radnego. Dziękuję za liczne przychylne gesty, dobre słowo, okazywaną sympatię i wsparcie w czasie kampanii.

Znaczna część z Państwa udzieliła swojego poparcia mojej konkurentce. Szanuję to i z wielką uwagą wsłuchuję się w krytyczne opinie formułowane przy tej okazji. Znajduję w nich wskazówki do dalszych działań.

Mojej tegorocznej kampanii wyborczej towarzyszyło hasło "Wszyscy tworzymy Gminę Chorkówka". Kreujemy ją wspólnie. Nie dzielmy jej sztucznie, na siłę. Twórzmy dialog społeczny, współpracujmy. Mimo zakończonej kampanii wyborczej, niech to hasło będzie aktualne, niech w nas żyje.

Gratuluję wszystkim wybranym Radnym. Zapraszam do współpracy na rzecz Gminy Chorkówka. Ze swojej strony zapewniam, że bliskie mi są problemy wszystkich mieszkańców Gminy.

Rozpoczynając nową kadencję, myślę z optymizmem o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz rozwoju Gminy, którą wspólnie tworzymy, jest warta poświęcenia i ogromnego zaangażowania.


Monika Subik

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy,

Chciałam bardzo serdecznie podziękować za otrzymane poparcie w wyborach na Wójta Gminy Chorkówka.

Wystartowałam po raz pierwszy w wyborach samorządowych i otrzymana ilość 2 237 głosów jest dla mnie ogromnym sukcesem. Dziękuję tym wszystkim, którzy mi zaufali, bezinteresownie mnie wspierali i motywowali do działania. To jest nasz wspólny sukces.

Wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w wyborach i poszli do urn gratuluję obywatelskiej postawy.

Panu Wójtowi Andrzejowi Konieckiemu złożyłam dzisiaj osobiste gratulacje podczas spotkania na I sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego. Jeszcze raz gratuluję nowo wybranym Paniom i Panom Radnym Gminy Chorkówka oraz życzę zgodnych i dobrych decyzji na rzecz rozwoju Naszej Gminy.