W poniedziałek 1 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy Chorkówka.

Rada obradowała w składzie 14-osobowym, na pierwszej sesji nieobecny był radny Adam Łukaszewski.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni otrzymali z rąk Ewy Solińskiej - Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce zaświadczenie o wyborze. Złożyli również uroczyste ślubowanie "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Po tych słowach każdy z radnych odpowiadał "Ślubuję", mogąc jednocześnie dodać zwrot "Tak mi dopomóż Bóg" (cała czternastka radnych tego zwrotu użyła).Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka oraz dwóch zastępców (do momentu wyboru Przewodniczącego sesję prowadziła najstarsza wiekiem radna Alina Celej). Na przewodniczącego zgłoszono tylko jednego kandydata - Macieja Sekułę. Otrzymał on w tajnym głosowaniu poparcie wszystkich radnych.

- Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za oddane głosy, za to ze moja osoba, przynajmniej w tym momencie takie zaufanie budzi. Dla mnie jest to ogromne wyróżnienie i satysfakcja - mówił nowo wybrany Przewodniczący.

Na stanowiska wiceprzewodniczących zgłoszono dwóch kandydatów - Mieczysława Czelnego i Krzysztofa Markiewicza. Otrzymali oni, podobnie jak jak kandydat na Przewodniczącego, komplet głosów w tajnym głosowaniu i zostali wiceprzewodniczącymi Rady.


Zdjęcia z pierwszej sesji dostępne są pod adresem:
https://www.terazkrosno.pl/galerie/38-chorkowka/458-i-sesja-rady-gminy-chorkowka/