Frekwencja na godz 17:30.

Frekwencja na godz. 17:30 przedstawiała się następująco:

Gmina Chorkówka - 40,09%
Gmina Iwonicz-Zdrój - 42,30%
Gmina Jedlicze - 40,79%