Na terenie Gminy Chorkówka będą w najbliższych dniach zorganizowane polowania na zwierzynę grubą - dziki, jelenie i sarny.

Polowania odbywać się będą na terenie miejscowości: Bóbrka, Chorkówka, Kobylany, Żeglce i Kopytowa.

W listopadzie polowania odbywać się będą w dniach: 18.11, 20.11, 25.11, 27.11, 02.12, 04.12, 09.12, 11.12, 16.12, 18.12.