Dzięki projektowi Sprawdzsamorzad.pl możemy sprawdzić jak wygląda sytuacja finansowa naszej gminy w ostatnich czterech latach oraz porównać poziom i sposób wydatkowania pieniędzy na tle innych samorządów. Wyniki są zaskakujące.

Jeżeli spojrzymy na co samorząd wydaje najwięcej pieniędzy nie ma większego zaskoczenia. Ponad połowa to wydatki na oświatę i wychowanie a blisko jedna piąta "idzie" na pomoc społeczną. Administracja publiczna pochłania 9 procent.

Na co wydaje się najwięcej pieniędzy w gminie Chorkówka?
52% - Oświata i wychowanie
18% - Pomoc społeczna
9% - Administracja publiczna
5% - Transport i łączność
4% - Rolnictwo i łowiectwo
4% - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2% - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Jeżeli szczegółowo porównamy wydatki od ostatnich wyborów w 2010, to o blisko 3000% wzrosły wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi a o 66% zmalały na Ochotnicze Straże Pożarne.

Jak zmieniały się wydatki od ostatnich wyborów?
+1781% - Rolnictwo i łowiectwo (w tym Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 2926%)
+124% - Gospodarka mieszkaniowa
+18% - Ochrona zdrowia
+17% - Edukacyjna opieka wychowawcza
+15% - Oświata i wychowanie
+25% - Administracja publiczna

-84% - Kultura fizyczna
-67% - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w tym Ochotnicze straże pożarne - 66%)
-10% - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-5% - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Skąd samorząd czerpie swoje dochody?
70% - Środki z budżetu państwa
19% - Podatki lokalne
7% - Środki pozyskane z UE i innych programów zagranicznych

Największe zaskoczenie in plus jest porównując Gminę Chorkówka z innymi samorządami. Każdy mieszkaniec gminy w 2013 roku "był zadłużony" na 129 zł co daje przedostatnie miejsce pod względem zadłużenia. Dla porównania najbardziej zadłużony był mieszkaniec Krosno - na ponad 2300 zł...

Jak bardzo zadłużony jest mój samorząd? Tyle wyniosło zadłużenie na mieszkańca w 2013 roku
2303 zł - miasto Krosno
1230 zł - Gmina Miejsce Piastowe
1176 zł - Gmina Iwonicz-Zdrój
1034 zł - Gmina Rymanów
1065 zł - Gmina Korczyna
942 zł - Gmina Dukla
702 zł - Gmina Jedlicze
279 zł - Gmina Wojaszówka
221 zł - Krościenko Wyżne
129 zł - Gmina Chorkówka
0 zł - Gmina Jaśliska

Szczegółowe dane można znaleźć pod adresem:
http://sprawdzsamorzad.pl/samorzad.php?jstname=Chork%C3%B3wka+%28gmina+wiejska%2C+woj.+podkarpackie%29