Wczoraj w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka odbyła się ostatnia planowana w tej kadencji sesja Rady Gminy Chorkówka.

W sesji udział wzięli wszyscy radni, wójt gminy i zastępca, skarbnik i sekretarz gminy, radny powiatowy Kazimierz Gładysz, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec oraz zaproszeni goście.

Na spotkaniu radni podjęli ostatnie uchwały i usłyszeli wiele ciepłych słów na pożegnanie od przybyłych gości. Przewodniczący Rady Sebastian Rogala podziękował wszystkim radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę (przewodniczący nie ubiega się ponownie o mandat radnego Rady Gminy) i razem z wójtem przekazał na ręce wszystkich radnych okolicznościowe podziękowania i drobne upominki.Większość z obecnych na sesji walczy o mandat. Nowych radnych wyłonimy 16 listopada w wyborach samorządowych, kolejna sesja odbędzie się już w nowym składzie.


Zdjęcia dostępne są pod adresem:
https://www.terazkrosno.pl/galerie/38-chorkowka/416-li-sesja-rady-gminy-chorkowka/