Nadal obowiązuje zakaz spożywania wody z wodociągów gminnych. W poniedziałek pobrano próbki wody w celu zbadania jej jakości, jutro powinny być znane wyniki badań.

W wodzie bada się kilkanaście parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych. Te pierwsze znane są już po kilku godzinach, ale hodowanie i szukanie pałeczek coli trwa nawet 72 godziny.

Jutro w godzinach przedpołudniowych spodziewane są wyniki badań.