Mieszkańców 9 miejscowości nadal obowiązuje komunikat Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Krośnie w sprawie jakości wody z Wodociągu sieciowego Chorkówka. Woda nie nadaje się do spożycia, wykryto w niej bakterie potencjalnie chorobotwórcze.

Urząd Gminy w Chorkówce zorganizował beczkowóz, którym woda pitna dostarczana jest do miejscowości objętych komunikatem tj. Chorkówki, Kobylan, Bóbrki, Machnówki, Leśniówki, Zręcina, Żeglec, Faliszówki i Kopytowej.

Zainteresowanie wodą z beczkowozu jest znikome. W sobotę, jak poinformowali pracownicy obsługujący beczkowóz, skorzystało z niego tylko po kilka osób w każdej z miejscowości.

Jak się dowiedzieliśmy w Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Krośnie, jutro powinny być już znane kolejne wyniki badań wody.[AKTUALIZACJA 13:17]
Urząd Gminy w Chorkówce poinformował, że w dniu dzisiejszym (27.10) zostały ponownie pobrane próbki wody w celu zbadania jej jakości. Wyniki badań będą znane prawdopodobnie w środę tj. 29.10.2014r. W związku z tym nadal obowiązuje zakaz spożywania tej wody. O dopuszczeniu wody do spożycia Urząd Gminy poinformuje niezwłocznie po uzyskaniu zgody z SANEPID-u.