Z roku na rok rosną koszty związane z utrzymaniem administracji samorządowej. Sprawdziliśmy, ile zarabiają prezydent, starosta, burmistrzowie oraz wójtowie.

Samorządowcy są zobowiązani do publicznego przedstawiania informacji o swoim majątku. Oświadczenia takie składają co roku do 30 kwietnia. Za niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie grożą konsekwencje karne, finansowe a nawet utrata stanowiska pracy. Wynagrodzenia prezydentów miast, burmistrzów i wójtów nie mogą przekroczyć 7-krotności stawki bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Najlepiej zarabiającym samorządowcem jest Starosta Krośnieński Jan Juszczak, który wg oświadczenia majątkowego w 2013 roku zarobił ponad 164 tys. zł. Niewiele mniej, blisko 160 tys. zł zarobił Prezydent Krosna Piotr Przytocki. Na trzecim miejscu naszego rankingu znalazł się burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Paweł Pernal, który w 2013 roku zarobił ponad 140 tys. zł.

Najmniej zarobił wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, "tylko" 88 tys. zł.

164 149 zł - Jan Juszczak - Starosta Krośnieński
159 955 zł - Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna
140 200 zł - Paweł Pernal - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
135 371 zł - Andrzej Koniecki - Wójt Gminy Chorkówka
134 997 zł - Marek Górak - Burmistrz Dukli
134 798 zł - Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów
132 778 zł - Jan Zych - Wójt Gminy Korczyna
132 507 zł - Marek Klara - Wójt Gminy Miejsce Piastowe
124 289 zł - Zbigniew Sanocki - Burmistrz Gminy Jedlicze
114 068 zł - Jan Omachel - Wójt gminy Krościenko Wyżne
92 484 zł - Ignacy Lorenc - Wójt Gminy Jaśliska
88 868 zł - Sławomir Stefański - Wójt Gminy Wojaszówka

Z naszego rankingu wynika, że najtańszym "w utrzymaniu" dla mieszkańców jest Prezydent Krosna Piotr Przytocki, który statystycznie "kosztuje" jednego mieszkańca 3,41 zł rocznie. Najdroższymi z kolei są wójt Gminy Jaśliska 44,52 zł i wójt gminy Krościenko Wyżne 20,88 zł rocznie.

Dla porównania Prezes Rady Ministrów Donald Tusk w 2013 roku zarobił 198 771 zł.

Oświadczenia budzą wiele emocji, zarówno wśród mieszkańców, jak i osób je składających. Pamiętajmy jednak, że upublicznianie oraz czytanie i analizowanie oświadczeń nie jest czymś "niedyskretnym" bądź wstydliwym. Celem ich składania jest przecież zwiększenie przejrzystości życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji.

Konieczność składania przez nasze władze takich oświadczeń to wielka zdobycz współczesnej i nowoczesnej demokracji.

Wszystkie podane kwoty pochodzą z publicznych oświadczeń majątkowych. Często wypełniający te oświadczenia nie precyzują, czy jest to kwota brutto czy netto. Liczbę mieszkańców uzyskano z komunikatu Komisarza Wyborczego w Krośnie, w rankingu nie uwzględniono Starosty Krośnieńskiego.