Zakończona została kolejna edycja projektu wspólnego zakupu energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.

W tym roku, tak jak i w poprzednich wydaniach, w imieniu wszystkich członków Grupy Zakupowej postępowanie prowadzone było przez MPGK Krosno Sp. z o.o.

W postępowaniu udział wzięło w sumie 132 podmioty: 2 powiaty: bieszczadzki i sanocki, 10 gmin wraz z podległymi jednostkami: Baligród, Cisna, Chorkówka, Miejska Grybów, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Nowy Żmigród, Pilzno, Rymanów, spółka komunalna - Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Nowe Podkarpacie.

Przedmiotem przetargu był zakup łącznie ponad 18 GWh energii elektrycznej na okres 1 roku.
O udzielenie zamówienia walczyły trzy podmioty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyło PGE, które zaoferowało 236 zł netto za 1 MWh we wszystkich taryfach i strefach czasowych. Kwota ta zawiera już wszelkie opłaty w tym opłatę handlową.
Szacuje się, że oszczędności osiągnięte przez podmioty, które po raz pierwszy przystąpiły do utworzonej Grupy Zakupowej i nie mają zawartych porozumień cenowych w stosunku do wprowadzonej od 01.08.2014 r. nowej "Taryfy dla energii elektrycznej dla klientów w grupach taryfowych A,B,C i R" w PGE Obrót S.A wyniosą ponad 60%. Cena za 1 MWh w obowiązującej taryfie dla energii elektrycznej w PGE Obrót S.A. w taryfie C11 - wynosi 379,40 zł/MWh.

W przygotowaniu kolejne postępowanie, szacowana wielkość zamówienia na 12 m-cy to 48 GWh dla około 330 podmiotów.
Zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane grupowym zakupem energii elektrycznej do udziału w przyszłym postępowaniu.