Od pierwszego września obowiązuje uchwała Rady Gminy Chorkówka w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka.

Podobnie jak w całym kraju, Rada uchwaliła że w przedszkolach obowiązywać będzie pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Za każdą dodatkową godzinę ponad zapewnianych 5 darmowych rodzice zapłacą złotówkę.

Uchwalono również, że rodzic zapłaci za drugie i kolejne dziecko 50% opłaty.

Zasady ponoszenia opłat i kosztów wyżywienia dziecka określi umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami).