Urząd Gminy Chorkówka informuje, że 15 czerwca br. upłynął termin uiszczenia II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, którzy na czas nie uregulowali opłaty, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Brak płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi może oznaczać dodatkowe koszty - koszt upomnienia tj. 11,60 zł oraz ewentualne odsetki za zwłokę.

Przypominamy: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest kwartalnie w terminach określonych Uchwałą Nr XXVI/141/12 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30.10.2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez uprzedniej decyzji czy wezwania.