Obowiązująca w Polsce zasada jawności życia publicznego nakłada na osoby sprawujące władzę i zajmujące kierownicze stanowiska konieczność corocznego upublicznienia zeznań majątkowych. Dzięki temu nawet najzwyklejszy obywatel może dowiedzieć się ile zarobił wójt, radny czy dyrektor placówki oświatowej.

Samorządowcy są zobowiązani do publicznego przedstawiania informacji o swoim majątku. Oświadczenia takie składają co roku do 30 kwietnia. Za niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie grożą konsekwencje karne, finansowe a nawet utrata stanowiska pracy.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Chorkówka dostępne są już oświadczenia majątkowe za 2013 rok.

Jak czytamy w oświadczeniu, dochód wójta Gminy Chorkówka Andrzeja Konieckiego w 2013 roku to ponad 135 300 zł. Wójt zgromadził 157 500 zł oszczędności, posiada dom o powierzchni 125m2 i wartości 210 000 zł, gospodarstwo rolne o powierzchni 1.31 ha i wartości 40 000 zł oraz trzy samochody: Hondę Civic z 2002 roku, Mitsubishi Colt z 2010 roku oraz Mitsubishi Outlander z 2012 roku.

Dochód zastępcy Wójta Dariusza Batora to blisko 113 000 zł. Zastępca posiada 8 800 zł oszczędności i papiery wartościowe na kwotę ponad 10 000 zł, dom o wartości 150 000 zł i gospodarstwo rolne o wartości 77 000 zł, dwa samochody: Mitsubishi Outlander z 2009 roku i Peugeot 206 z 2005 roku.

Wszystkie oświadczenia majątkowe dostępne są pod adresem: bip.chorkowka.pl/.....

Oświadczenia budzą wiele emocji, zarówno wśród mieszkańców, jak i osób je składających. Pamiętajmy jednak, że upublicznianie oraz czytanie i analizowanie oświadczeń nie jest czymś "niedyskretnym" bądź wstydliwym. Celem ich składania jest przecież zwiększenie przejrzystości życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji.

Konieczność składania przez nasze władze takich oświadczeń to wielka zdobycz współczesnej i nowoczesnej demokracji.