Najwięcej głosów w Gminie Chorkówka, bo aż 56.54%, otrzymało Prawo i Sprawiedliwość, PO 14.90% a PSL 8.46%. Największa frekwencja była w Machnówce, najmniejsza w Faliszówce. Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Chorkówka.

Zbiorcze wyniki głosowania:
Liczba uprawnionych: 10630
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: 2 259
Liczba ważnych kart: 2259
Frekwencja wyborcza: 21.25%
Liczba głosów ważnych: 2 189
% ogólnej liczby głosów: 96.90%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze:
1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 1 237 - 56.54%
2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 326 - 14.90%
3. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 185 - 8.46%
4. Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 129 - 5.90%
5. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - 115 - 5.26%
6. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - 100 - 4.57%
7. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina - 48 - 2.19%
8. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch - 26 - 1.19%
9. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy - 22 - 1.01%

Frekwencja według granic obwodów głosowania:
1. Machnówka: 31.70%
2. Zręcin: 26.36%
3. Kobylany: 24.73%
4. Świerzowa Polska: 24.36%
5. Sulistrowa: 23.23%
6. Poraj: 21.22%
7. Draganowa: 21.14%
8. Leśniówka: 20.38%
9. Szczepańcowa: 19.34%
10. Chorkówka: 18.21%
11. Żeglce: 17.78%
12. Bóbrka: 17.45%
13. Kopytowa: 16.36%
14. Faliszówka: 13.30%

Szczegółowe wyniki na stronie PKW:
http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/180701