5 maja Wójt Gminy Chorkówka podpisał zarządzenie w sprawie powołania 14 Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze Gminy Chorkówka w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja.

Zgłoszeń kandydatów do pracy w OKW dokonały uprawnione do tego komitety wyborcze. Obwodową komisję wyborczą powołuje wójt. W komisji może zasiadać jedynie osoba, która widnieje w stałym rejestrze wyborców gminy. Komisja składa się z 6-8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborczy oraz osoby wyznaczonej przez wójta.

Za udział w pracach Obwodowej Komisji Wyborczej szeregowy członek komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę w wysokości 160 zł. Zastępca przewodniczącego Komisji 180zł, a przewodniczący 200zł.

Zainteresowani mogą się zapoznać ze składami poszczególnych komisji na stronie Urzędu Gminy w Chorkówce:

http://www.chorkowka.pl/images/2014/obwieszczenia/...