10 kwietnia w Domu Kultury w Chorkówce odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 20 parom z terenu Gminy Chorkówka, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pary zawarły małżeństwo w 1963 r. i na mocy ustawy z dnia 16.10.1992 r. zostały nagrodzone specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia w imieniu Prezydenta wręczył Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki. Po ceremonii wzniesiono toast za zdrowie, pomyślność oraz szczęście par małżeńskich, które przeżyły z sobą pięćdziesiąt lat.

W imieniu jubilatów za pamięć i zorganizowanie tej uroczystości podziękowania złożył Stanisław Socha ze Świerzowej Polskiej. Uroczystość jubilatom umilała kapela "Stara Wiara" ze Zręcina.

Odznaczone zostały pary :
1. ADAMCZYK Maria i Mieczysław - Zręcin
2. BĄK Helena i Marian - Leśniówka
3. JANUSZ Wanda i Józef - Żeglce
4. KŁOSOWICZ Maria i Roman - Świerzowa Polska
5. KRZYWDA Maria i Emil - Leśniówka
6. ŁACCY Stanisława i Romuald - Bóbrka
7. NIZIANTY Stanisława i Stanisław - Szczepańcowa
8. PALUCH Romana i Sylwester - Faliszówka
9. PĘCAK Jadwiga i Stanisław - Zręcin
10. PILCH Stefania i Eugeniusz - Szczepańcowa
11. PODGÓRSCY Krystyna i Jerzy - Chorkówka
12. PYTER Helena i Stanisław - Leśniówka
13. SOBOŃ Felicja i Stanisław - Leśnówka
14. SOCHA Krystyna i Stanisław - Świerzowa Polska
15. SZYDŁO Helena i Jan - Żeglce
16. ŚWIĄTEK Helena i Jan - Poraj
17. ŚWIĄTEK Zofia i Władysław - Sulistrowa
18. ULIASZ Wilhelmina i Stanisław - Bóbrka
19. WALISZKO Irena i Tadeusz - Zręcin
20. WOŹNIAK Zofia i Stanisław - Kopytowa

UG Chorkówka