Urząd Gminy Chorkówka informuje, że w dniach od 22 do 28 kwietnia 2014r. w wyznaczonych na terenie gminy Chorkówka Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbędzie się zbiórka popiołu i odpadów paleniskowych z terenu Gminy Chorkówka.

Zbiórka zostanie przeprowadzona w godzinach od 10:00 do 17:00 w następujących miejscowościach:
22 kwiecień 2014r. (tj. wtorek) obok Domu Ludowego w Zręcinie
23 kwiecień 2014r. (tj. środa) obok Remizy OSP w Chorkówce
28 kwiecień 2014r. (tj. poniedziałek) obok Domu Ludowego w Kopytowej
28 kwiecień 2014r. (tj. poniedziałek) na placu po starym Domu Ludowym w Kobylanach

Popiół z palenisk domowych powinien być zgromadzony w sposób selektywny, przez co należy rozumieć, że popiół nie może być zmieszany z innymi odpadami. Popiół musi być zgromadzony w oddzielnych workach koloru białego
z napisem POPIÓŁ ( o poj. 50-60 l), które należy uprzednio nabyć bezpośrednio w siedzibie firmy świadczącej usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Chorkówka, tj. REMONDIS KROeko Sp. z o. o. z siedzibą
w Krośnie, ul. Fredry 1.

UG Chorkówka