Sebastian Rogala Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka informuje, że w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
a) Przyjęcie protokołu Nr 2/XLIV/2014 sesji VI kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 24 lutego 2014 roku.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2014 rok,
b) w sprawie zatwierdzenia wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chorkówka,
c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
5. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

UG Chorkówka

~Henek

26-03-2014 20:00 5 3

przepity :P
Odpowiedz

~kazimierz3

22-03-2014 11:18 9 7

A gdzie fundusz sołecki?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.