W trzech sołectwach naszej gminy odbyły się już zebrania wiejskie, tj. Poraju, Faliszówce i Leśniówce. Dziś odbędzie się zebranie wiejskie w Żeglcach. Prezentujemy harmonogram kolejnych zebrań wiejskich na najbliższe dni.

20.03.2014 - Żeglce - 18:00
21.03.2014 - Chorkówka - 18:30
22.03.2014 - Machnówka - 15:30
22.03.2014 - Zręcin - 17:00
23.03.2014 - Sulistrowa - 15:00
23.03.2014 - Kobylany - 17:00
26.03.2014 - Świerzowa Polska - 18:00
27.03.2014 - Szczepańcowa - 18:00
28.03.2014 - Kopytowa - 17:30
30.03.2014 - Draganowa - 15:00
30.03.2014 - Bóbrka - 17:00

źr. inf.: UG Chorkówka