Jak co roku prezentujemy najnowsze dane statystyczne dotyczące mieszkańców gminy. Na dzień 31 grudnia 2013r. najliczniejszym sołectwem jest Zręcin - 2195 mieszkańców, 14 mieszkańców mniej ma sołectwo Świerzowa Polska, trzecie miejsce w tej statystyce zajmuje Kopytowa z 1411 mieszkańcami.

Liczba mieszkańców w stosunku do roku 2012 zmniejszyła się 39 osób.

ZRĘCIN - 2195 (-8)
ŚWIERZOWA POLSKA - 2181 (-10)
KOPYTOWA - 1411 (+2)
SZCZEPAŃCOWA - 1250 (+4)
ŻEGLCE - 1065 (+3)
KOBYLANY - 1027 (-18)
CHORKÓWKA - 859 (+7)
BÓBRKA - 846 (+17)
FALISZÓWKA - 798 (-4)
DRAGANOWA - 557 (-18)
LEŚNIÓWKA - 539 (-12)
SULISTROWA - 390 (+3)
PORAJ - 310 (+3)
MACHNÓWKA - 278 (-4)

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 13706 (liczba mieszkańców - zameldowanie stałe i czasowe, w nawiasie podano liczbę mieszkańców w stosunku do 2012 roku).

źródło: UG Chorkówka