Gmina Chorkówka jak co roku, realizuje odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych od mieszkańców gminy. Ilość odpadów odbieranych w ciągu roku jest ograniczona, zależy ona od ilości zarezerwowanych środków na ten cel. W związku z czym, o odbiorze decyduje kolejność napływających wniosków do urzędu.

Warunkiem odbioru odpadów azbestowych od mieszkańców jest złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Chorkówce. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - fragment mapy z zaznaczonym budynkiem, z którego ściągnięto płyty,
2) Załącznik nr 2 - aktualny dokument własności działki, z której zostały zdemontowane odpady azbestowe.

Gmina Chorkówka ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wniosek
o dofinansowanie zadania należy przedłożyć wraz z listą osób, od których w roku bieżącym Gmina będzie odbierać te odpady. Ilość osób wykazanych na w/w liście jest ściśle związana z uzyskaną kwotą dofinansowania przedmiotowego zadania. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do tych mieszkańców naszej gminy, którzy w bieżącym roku zamierzają oddać w ramach planowanej zbiórki odpady azbestowe, aby zgłosili się osobiście lub poinformowali o tym telefonicznie (tel. 13 43 869 49). Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 14 lutego 2014 r.

chorkowka.pl

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.