Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024. Urząd Gminy w Chorkówce przygotował specjalną ankietę dla mieszkańców, dzięki której chciałby się bardzo dowiedzieć, w jakim stopniu zaspakajane są potrzeby mieszkańców.

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 zostały uruchomione w ramach projektu realizowanego od 2012 roku pn.: "Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej).

Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. Bardzo ważne są Państwa opinie o Gminie. Zespół opracowujący strategię bardzo chciałby się dowiedzieć, w jakim stopniu zaspakajane są potrzeby mieszkańców, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu. Do 24 lutego br. trwa konsultacja, której celem jest określenie poziomu życia w Gminie dzisiaj i wyznaczenie dróg rozwoju na najbliższe lata. - czytamy na stronie Urzędu Gminy w Chorkówce.

Mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie poprzez wypełnienie ankiety za pośrednictwem Internetu:
http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-chorkowka

Urząd Gminy w Chorkówce przygotował także wersję papierową, dostępną Biurze Obsługi Klienta.

Czekamy na Wasza szczere, wyczerpujące, kulturalne i poparte argumentami komentarze.