Od dzisiaj do czwartku 23 stycznia w wyznaczonych na terenie gminy Chorkówka Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się zbiórka popiołu i odpadów paleniskowych.

Zbiórka przeprowadzona jest w godzinach od 10:00 do 17:00 w następujących miejscowościach:
20 stycznia (poniedziałek) obok Domu Ludowego w Zręcinie
21 stycznia (wtorek) obok Remizy OSP w Chorkówce
22 stycznia (środa) obok Domu Ludowego w Kopytowej
23 stycznia (czwartek) na placu po starym Domu Ludowym w Kobylanach

Popiół z palenisk domowych ma być zgromadzony w sposób selektywny - nie może być zmieszany z innymi odpadami. Popiół musi być zgromadzony w oddzielnych workach koloru białego z napisem POPIÓŁ (o poj. 50-60 l), które należy nabyć bezpośrednio w siedzibie firmy świadczącej usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Chorkówka, tj. REMONDIS KROeko Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie, ul. Fredry 1.

Poprzednia nasza informacja o zbiórce popiołu opublikowana 2 stycznia wywołała sporo kontrowersji. Sprawdziliśmy ile kosztują worki na popiół i jak wygląda odbiór popiołu paleniskowego w innych gminach obsługiwanych przez firmę KROeko.
Na dzień dzisiejszy pierwsze cztery worki na popiół w firmie KROeko kosztują 1,29zł brutto, piąty worek i kolejne worki 3,78zł brutto.
W Gminie Miejsce Piastowe popiół odbierany jest raz w miesiącu spod domów, mieszkańcy sami zaopatrują się w odpowiednie worki. W Gminie Wojaszówka popiół odbierany jest w punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustrobnej. Mieszkańcy mogą oddać dowolną ilość popiołu dwa razy w tygodniu w dowolnym worku lub pojemniku. W Gminie Krościenko Wyżne popiół odbierany jest trzy razy w sezonie grzewczym spod domów w odpowiednich workach.