Ukazał się 34 numer Głosu Chorkówki - kwartalnika samorządu terytorialnego wydawanego przez Urząd Gminy w Chorkówce, redagowanego przez pracowników Urzędu Gminy przy współpracy instytucji i organizacji, stowarzyszeń i mieszkańców gminy.

Zapraszamy do lektury: gazetka34.pdf.