Dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka opublikowano uchwałę Rady Gminy Chorkówka z 28 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości jakie obowiązują na terenie Gminy od 1 stycznia 2014 roku.

Za budynki mieszkalne lub ich część mieszkańcy Gminy Chorkówka od 1 stycznia 2014 roku zapłacą 0,50 zł za metr kwadratowy (taka sama stawka jak w 2013 roku). Podatek za nieruchomość, w której prowadzona jest działalność gospodarcza wyniesie 15,65 zł od metra kwadratowego (więcej o 0,14 zł).

Zmienią się również stawki podatku od gruntów. W myśl uchwały stawki za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, będą wynosiły 0,70 zł za 1 metr kwadratowy (więcej o 0,01 zł).
Nie zmieniła się roczna stawka podatku od budowli i wyniesie 2% ich wartości.

Wszystkie uchwały w sprawie stawek na 2014 rok można znaleźć na stronie:
http://bip.chorkowka.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-86