Urząd Gminy Chorkówka informuje, że w dniach od 20 do 23 stycznia 2014r. w wyznaczonych na terenie gminy Chorkówka Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbędzie się zbiórka popiołu i odpadów paleniskowych z terenu Gminy Chorkówka.

Zbiórka zostanie przeprowadzona w godzinach od 10:00 do 17:00 w następujących miejscowościach:
20 styczeń 2014r. (tj. poniedziałek) obok Domu Ludowego w Zręcinie
21 styczeń 2014r. (tj. wtorek) obok Remizy OSP w Chorkówce
22 styczeń 2014r. (tj. środa) obok Domu Ludowego w Kopytowej
23 styczeń 2014r. (tj. czwartek) na placu po starym Domu Ludowym w Kobylanach

Popiół z palenisk domowych powinien być zgromadzony w sposób selektywny, przez co należy rozumieć, że popiół nie może być zmieszany z innymi odpadami. Popiół musi być zgromadzony w oddzielnych workach koloru białego z napisem POPIÓŁ (o poj. 50-60 l), które należy uprzednio nabyć bezpośrednio w siedzibie firmy świadczącej usługi wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Chorkówka, tj. REMONDIS KROeko Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie, ul. Fredry 1.

UG Chorkówka