Wójt Gminy Chorkówka ogłosił publiczny przetarg nieograniczony na termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chorkówka.

Wg. zamówienia docieplony ma zostać Dom Ludowy w Draganowej, Dom Ludowy w Faliszówce, Dom Ludowy w Kopytowej i budynek Urzędu Gminy w Chorkówce. Przetarg obejmuje dodatkowo remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy oraz montaż 3 kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Gminy.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013