Urząd Gminy w Chorkówce informuje, że w 2013 roku realizował będzie akcję usuwania odpadów zawierających azbest.
Po raz kolejny istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na dalszą kontynuację zadania "Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chorkówka" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dlatego też zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy, którzy w przyszłym roku planują zmianę pokrycia dachowego i będą w posiadaniu odpadów azbestowych o złożenie stosownego wniosku w tut. Urzędzie.

Przedmiotowe wnioski na odbiór odpadów zawierających azbest (płyty eternitu falistego i płaskiego) które zostaną zdemontowane i zalegać będą na posesjach, można składać w terminie do 18 stycznia 2013r. w Urzędzie Gminy, pokój Nr 23. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 43 869 52 lub 13 43 130 85 wew. 52.